צביקה לוינשטיין
ייעוץ מס | הנהלת חשבונות

מידע שימושי

בדף זה תוכלו למצוא מידע שימושי כמו טפסים וקישורים שיוכלו לעזור לכם:

 

מידע תקרות הפקדה לפנסיה ולקרן השתלמות לשנת 2020

טבלת ימי הבראה

ותק בשנים

ימי זכאות

1

5

2-3

6

4-10

7

11-15

8

16-19

9

 20 ואילך

10

טבלת ימי חופשה

לפי לוח זכאות שנתית תשי"א - 1951

לפי הסכם קיבוצי כללי

ותק בשנים

זכאות בימים

זכאות בימי עבודה בפועל

נטו

ותק בשנים

זכאות בימי עבודה בפועל

נטו

ימים בשבוע

ימים בשבוע

ימים בשבוע

ימים בשבוע

1-5

16

14

12

2

12

10

6

18

16

14

3

13

11

7

21

18

15

4

13

11

8

22

19

16

5

14

12

9

23

20

17

6

19

17

10

24

21

18

7

19

17

11

25

22

19

8

19

17

12

25

23

20

9

26

23

13

27

24

20

10

26

23

טבלת ימי מחלה

זכאות דמי מחלה על-פי חוק דמי מחלה

יום היעדרות

דמי מחלה

שעור התשלום

ראשון

אין תשלום

----

שני

תשלום מחצית דמי מחלה

50%  משכר יום רגיל

שלישי

תשלום מחצית דמי מחלה

50%  משכר יום רגיל

רביעי +

תשלום מלא דמי מחלה

100% משכר יום רגיל